EU-institutionerne

Generelt Den Europæiske Union (EU) råder over 500 millioner borgere. De fem primære institutioner i EU er Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Ministerrådet, EU-domstolen og Det Europæiske Råd.  Efter franskmanden Montesquieus princip er de inddelt efter magtens tredeling med den dømmende, udøvende og lovgivende magt. Sammen udgør Europa-parlamentet og Ministerrådet den lovgivende magt. […]