EU-institutionerne

Generelt
Den Europæiske Union (EU) råder over 500 millioner borgere. De fem primære institutioner i EU er Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Ministerrådet, EU-domstolen og Det Europæiske Råd.  Efter franskmanden Montesquieus princip er de inddelt efter magtens tredeling med den dømmende, udøvende og lovgivende magt. Sammen udgør Europa-parlamentet og Ministerrådet den lovgivende magt. Kommissionen er den udøvende magt. EU-domstolen er den dømmende.

Europa-Kommissionen – Udøvende
I Kommissionen sidder 28 EU-kommisærer – én fra hvert EU-medlemsland. Alle kommissærer er valgt af deres nations regering.  Danmarks EU-kommissær er Margrethe Vestager (tidligere partiformand for Radikale Venstre). Hun er EU’s konkurrencekommissær.  Jean-Claude Juncker er Europa-Kommissionsformand. Kommissionen er den udøvende magt, og kan beskrives som EU’s politimand. Kommissionen vedtager lovgivning og udarbejder EU-budgettet. Kommissionen har initiativ-retten og skriver derfor lovforslag, til de lovgivende, hvis de mener, noget bør ændres. Derudover overvåger de, hvorvidt EU-traktaterne overholdes samt det generelle arbejde i EU.  Såfremt reglerne ikke overholdes lægger Kommissionen sag an i EU-domstolen. I Kommissionen sidder EU’s øverststående for FUSP (Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik), Federica Mogherini, der for øvrigt også er Kommissionens næstformand. Kommissionen er placeret i Bruxelles, Belgien.

Europa-parlamentet – Lovgivende
I Europa-parlamentet sidder 751 parlamentarikere (MEP’er), deriblandt 13 danske. Medlemmerne vælges for 5 år ad gangen. Der er valg til Europa-parlamentet i Danmark d. 23.-26.05.2019. Europa-parlamentet er den eneste folkevalgte EU-institution. Parlamentet beslutter lovgivning og budgettet i samarbejde med Ministerrådet. EU-parlamentet overvåger alle EU-institutioner, og drøfter pengepolitik med Den Europæiske Centralbank (ECB). Antonio Tajani er formanden for Europa-parlamentet. Europa-parlamentet vælger den Europæiske Ombudsmand, man kan indgive klager til. EU-parlamentet skifter mellem at ligge i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg. EU-parlamentet godkender fremtidige kommissærer inklusiv Kommissionsformanden.

Ministerrådet – Lovgivende
Ministerrådet er også kendt som EU-rådet og Rådet. Ministerrådet vedtager lovgivning og budgettet i samarbejde med EU-parlamentet. I Ministerrådet skifter formandsskabet hvert halve år mellem medlemslandene. Til og med d. 31.12.2018 har Østrig formandsskabet. Der er 28 ministre i rådet – én fra hvert EU-medlemsland. Ministrene kan forpligte deres regeringer til at støtte initiativerne på møderne. Ministerrådet er placeret i Bruxelles, Belgien.

EU-domstolen – Dømmende
EU-domstolen er det eneste dømmende organ i EU. EU-domstolen kan dømme medlemslande, privatpersoner og virksomheder, hvis de bryder EU-lovgivning. EU-domstolen kan få medlemslande til at ændre dets lovgivning, så den matcher EU’s. EU-domstolen er over alle landenes nationale domstole. EU-domstolen bestemmer for øvrigt hvordan EU’s love og regler fortolkes. Der er 28 dommere, der udnævnes for seks år. Domstolen er placeret i Luxembourg.

Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd er hvor stats- og regeringscheferne for EU-medlemslandene eksempelvis Lars Løkke Rasmussen mødes og beslutter den fælles fremtidige politiske strategi for EU og videregiver informationen til Kommissionen. I Det Europæiske Råd skal alle være enige, altså skal der væres konsensus for, at noget kan besluttes. Donald Tusk er formand for det Europæiske Råd, og er den højeste repræsentant for fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. EU-topmøder afholdes af Det Europæiske Råd. Rådet holder møde omtrent hver fjerde måned i Bruxelles, Belgien.

Kilder
Undervisning fra EU-samfundsfag på Rejsby Europæiske Efterskole.
https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/presidency-council-eu/

Hjalp denne artikel dig?

Læg en kommentar?